• Matriculate no ciclo superior de xestion forestal e do medio natural
  • Matriculate no ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio natural
  • Conoce a grande riqueza dos montes galegos...
  • Un campo de posibilidades diante de ti...
  • Os nosos recursos son moi variados
  • Participaras de excursións a entornos naturais

INFORMACIÓN PARA INSCRICIÓN E MATRICULA NOS CICLOS FORMATIVOS 2015/16

Calendario de admisión e matrícula curso 2013/2014

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NORMATIVA: Orde do 5 de xuño de 2007 (DOG do 15/06/2007)

OFERTA CICLOS: www.edu.xunta.es/fp

PREINSCRICIÓN VÍA WEB: www.edu.xunta.es/ciclosadmision

INFORMACIÓN E LISTAXES: IES San Rosendo e na web www.edu.xunta.es/fp

PREINSCRICIÓN: do 17 de xuño ao 2 de xullo

LUGAR: Secretaría do Centro

Horario: 10:00 a 13:30 horas

ACTUACIÓN

DATAS

PRESENTACIÓN SOLICITUDES/DOCUMENTACIÓN

17 XUÑO AO 2 XULLO ÁS 13 HORAS

LISTAXE PROVISIONAL SOLICITUDES

(Nos centros e na web www.edu.xunta.es/fp)

8 XULLO

RECLAMACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS

5 AO 10 XULLO ÁS 13 HORAS

LISTAXE DEFINITIVA SOLICITUDES

15 XULLO

1ª ADXUDICACIÓN

16 XULLO

MATRICULA / RENUNCIA[1] 1ª ADXUDICACIÓN

16 AO 18 XULLO ÁS 13 HORAS

2ª ADXUDICACIÓN

23 XULLO

MATRÍCULA/ RENUNCIA 2ª ADXUDICACIÓN

23 AO 26 XULLO ÁS 13 HORAS

CICLOS LIBERADOS[2]

23 AO 31 XULLO ÁS 13 HORASDocumentación para a ADMISIÓN:

 • Solicitude admisión (Anexo II –grao superior- Anexo IV + Anexo I A- persoas adultas)
 • Fotocopia cotexada do DNI
 • Certificación académica oficial

Documentación para a MATRÍCULA:

 • Impreso de matrícula (anexo VII)
 • Fotocopia cotexada DNI
 • Fotocopia Tarxeta Seguridade Social
 • Seguro Escolar / 2 Fotos

[1]A renuncia é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia, en caso contrario perderase o dereito á praza.

[2]Se despois das adxudicacións quedan prazas vacantes e non hai listaxe de espera, poderase matricular, aínda que non presentasen solicitude de admisión, por estrita orde de chegada.

Documentos relacionados para descargar:

Instruccions para inscribirse via web

Anexo 1A

Anexo 2

Anexo 5

Anexo 7

TOP