• Matriculate no ciclo superior de xestion forestal e do medio natural
    • Matriculate no ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio natural
    • Conoce a grande riqueza dos montes galegos...
    • Un campo de posibilidades diante de ti...
    • Os nosos recursos son moi variados
    • Participaras de excursións a entornos naturais
Viernes, 26 Febrero 2016 12:04

Árboles y Contaminación Urbana


Publicado en Curso 2013-2014
Jueves, 25 Febrero 2016 22:46

PRIMEROS INCENDIOS FORESTALES EN GALICIA.

Galicia registra ,con el cese de las lluvias y los primeros días de sol ,los primeros incendios forestales.La Consejería de Medio Rural y de Mar informó de la extinción del fuego registrado en el Municipio Lugues de Quiroga en la parroquia de Seara.Según las últimas estimaciones provisionales la superficie afectada es de 50 hectáreas ,que afectó a un área protegida de Red Natura. Medio Rural recuerda a la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 ,al cual deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.
Publicado en Curso 2013-2014
Martes, 23 Febrero 2016 01:18

Campaña Informativa sobre "Vespa velutina"

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos,  lanza una campaña informativa a toda la sociedad rural en general y en particular al gremio de apicultores, para el fácil reconocimiento de la Vespa velutina (avispa asiática) y posterior puesta en conocimiento a dicho organismo a través de las Oficinas Comarcales distribuidas por todo el territorio asturiano.
Publicado en Curso 2013-2014
Martes, 23 Febrero 2016 00:10

Que é a XUSTIZA AMBIENTAL?

          Un mini documental de tan só media hora, que logra a través de claros exemplos, por todo o planeta, responder á pregunta  Que é a xustiza ambiental?, mostrando como actuar das empresas, a falta crecente de recursos naturais e o pouco control dos gobernos, leva situacións de inxustiza por todo o globo.
Publicado en Curso 2013-2014
El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente ha  publicado el día 30 de diciembre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado la aprobación por la UNESCO de tres nuevas Reservas de la Biosfera españolas.
Publicado en Curso 2013-2014
Miércoles, 17 Febrero 2016 18:48

Aves migratorias de Galicia

Os dejo un pequeño resumen de nuestras aves migratorias.Espero que os gusten.
Publicado en Curso 2014-2015
Miércoles, 17 Febrero 2016 18:40

Residuos urbanos en España

Pequeño resumen sobre el tratamiento de los RU en España y comparativa con la media europea Alba López
Publicado en Curso 2014-2015
Miércoles, 17 Febrero 2016 18:34

Informe sobre o estado dos ríos galegos 2014


O informe do estado de saúde dos ríos galegos que presenta o Proxecto Ríos establece unha fotografía do estado ecolóxico dos nosos ríos a partir das análises realizadas durante as campañas de primavera e outono polo voluntariado participante. Preséntanse os resultados das inspeccións realizadas, a metodoloxía empregada na realización do informe e as actividades máis importantes desenvolvidas durante o ano 2014. Existe en 2014 unha diminución acusada dos treitos en moi bo estado de saúde, sobre todo durante a campaña de outono (en 2013 foron o 40%) acadando so o 23%. Os treitos en estado bo se manteñen en valores parecidos aos anos 2012 e 2013. Porén, apréciase un lixeiro aumento dos ríos con saúde moderada e deficiente con respecto a 2013, que de media representaban o 10% – 20% do total dos treitos estudados. En 2014 esta porcentaxe aumenta ata o 15% - 20%. Os valores máis negativos se corresponden cos ríos Sil, Baa, Chanca, Mero e Limia en primavera; en outono os ríos con saúde deficiente foron o Sar, dous treitos do Lonia, do Limia e do Mero, e o río Saíñas. Ningún dos treitos estudados amosou niveis malos de saúde en primavera. En outono, o río Sar despois do seu paso por Bertamiráns no concello de Ames, o río Lagar e dous treitos do río Mero ao seu paso por Cambre presentaron unha mala calidade ecolóxica. Estado dos treitos analizados En función dos datos recibidos, podemos afirmar que o estado de saúde dos treitos analizados en 2014 foi nun 43 % moi bo na campaña de primavera e nun 35% en estado bo; en outono o 40% estiveron en estado bo, correspondéndolle ao estado moi bo un 23%. Observáronse treitos con saúde moderada (19% en primavera; 16% en outono) e deficiente (6% en primavera; 12% en outono). Como conclusión podemos determinar que a calidade da auga nos ríos estudados polo voluntariado empeora lixeiramente con respecto a 2013, o 80% dos ríos estudados tiña saúde boa ou moi boa; en 2014 esta porcentaxe foi do 70%.

Calidade do bosque de ribeira En canto á calidade do bosque de ribeira, nos últimos anos establecíase unha tendencia cara a degradación das marxes dos nosos ríos que en 2014 se volve a manifestar. Así, as marxes moi degradadas en primavera supoñen un 15% do total e un 20% en outono. Existíu variación en canto a número dos treitos coas marxes ben corservadas, que en 2013 foi dun 42% de media e en 2014 do 39%. Os treitos de río con alteracións importantes diminúen lixeiramente. Isto pode indicarnos outra preocupante tendencia: as marxes con alteracións importantes evolucionan cara a degradación en vez de cara a recuperación. Os treitos estudados coas dúas marxes moi degradadas correspóndense cos ríos Corgo, Rialdarca, Lagar, Sarela, Gallo, Saíñas, Valdexería e Limia. Podemos concluír que no bosque de ribeira segue a haber un deterioro constante, que este ano 2014 se traducíu nun leve empeoramento da calidade das augas. Calidade do hábitat En canto á calidade do hábitat, os datos aportados polo voluntariado revelaron que, nos treitos estudados, o hábitat estaba ben constituído nun 62%, con alteracións nun 36% e empobrecido nun 2% na campaña de primavera. En outono, as porcentaxes se distribúen do seguinte xeito: ben constituído, 64%; con alteracións, 34%; empobrecido, 2%. Os valores da calidade do hábitat en 2014 son mellores aos obtidos en 2013. Os resultados amosan que a maioría dos treitos teñen o hábitat ben constituído. Aínda así, aproximadamente o 40% dos treitos de río estudados amosaron alteracións e degradación no seu hábitat, creando unha situación incerta en canto a súa evolución. Os treitos de río, ao seu paso por vilas e cidades, como os ríos Sar, Limia, Mero, Baa, Chanca, Lonia e Saíñas son os que amosan estados de saúde máis delicados pola forte presión humana á que están sometidos, ou ben aqueles que están próximos á súa desembocadura, onde a corrente de auga perde velocidade e poden acumular máis contaminantes.
Publicado en Curso 2014-2015
Página 1 de 4
TOP