• Matriculate no ciclo superior de xestion forestal e do medio natural
    • Matriculate no ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio natural
    • Conoce a grande riqueza dos montes galegos...
    • Un campo de posibilidades diante de ti...
    • Os nosos recursos son moi variados
    • Participaras de excursións a entornos naturais

MP0817-Proxecto de xestión forestal e conservación do medio

A realización deste módulo será ó mesmo tempo que a formación en centros de traballo, polo que non ten carga lectiva no centro, soamente titorías.

TOP